Ragnarök Legend

Om du har rötterna i Skandinavien är chansen stor att du någon gång har stött på uttrycket Ragnarök. Det syftar oftast till jordens undergång och det är en bild som är välbekant för de flesta. Även människor utanför de nordiska länderna tenderar att ha någon sorts känsla för vad Ragnarök är. Även om uttrycket har försvunnit något ur den nordiska kulturen är det ändå en del av kulturarvet.

Ursprung

Ragnarök tillhör den nordiska mytologin. Det var främst i isländska nationalepos som berättelsen om Ragnarök och alla andra relaterade koncept – som gudar som Tor och Oden – först fördes fram för eftervärlden. Bokstavligt talat betyder Ragnarök gudarnas skymning och det får ses som en passande benämning på den dramatiska avslutningen av världen.Ragnarök är mer än en antagen tidpunkt i historien. Det är ett händelseförlopp som beskrivs i detaljerad form i böckerna som rör den fornnordiska mytologin. Efter tre hemska vintrar med usla skördar som främsta kännetecken följt av samhällets moraliska förfall kommer så småningom även gudarna att förgöras i ett stort slag. Berättelsen innehåller många av de tidstypiska faktorerna som vanligt folk hade att förhålla sig vid tidpunkten, som tillgång till mat, vilka redskap som fanns, boenden etcetera.

Användning

Än idag är Ragnarök en närvarande del i kulturen och den används ofta som metafor. Dessutom har Ragnarök liksom hela den fornnordiskt religiösa världen blivit till ett tema för otaliga böcker, filmer och spel. Det tycks finnas en outsinlig fascination för det som återfinns här – och det är kanske inte så konstigt med tanke på all dramatik och intensitet som ryms i berättelsen. Ragnarök lär fortsätta att förtrolla människor i generationer framöver och dess inflytande kommer knappast att avta.